Cursus Duur
Puppycursus A en B 6 lessen van 50 min € 110,-
Pubercursus 8 lessen van 50 min € 145,-
Jonge hondencursus 8 lessen van 50 min € 145,-
Basis A 8 lessen van 50 min € 155,-
Privéles losse les van 45 min € 40,-
Gedragsconsult Consult + stappenplan € 120,-
Vervolgconsult gedrag los consult van 45 min € 40,-
Reiskosten per kilometer € 0,25